De gemeente Leidschendam-Voorburg presenteert op deze website haar jaarstukken 2023. Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2023. Ook wordt onze inwoners inzicht geboden in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld is besteed. Op 9 juli 2024 worden de jaarstukken 2023 in de raad behandeld.

Deze pagina is gebouwd op 06/19/2024 13:19:39 met de export van 06/19/2024 13:04:19